Ponedjeljak, 1. lipnja

7 – Ivan i Iva Martinović za +ANTU i KATU Martinović, PERU, RUŽU, MARTINA Nakića i ost. ++

7 – Ivo Kožul i Anka Miloš za +rod. TADIJU i LUCU

18 – Vera Šaravanja za +rod. JOZU i JAKU, braću MIRKA, IVANA, PETRA, MARTINA, nevjestu i bratića LJUBOMIRA (branitelj) te ost. ++ iz ob. Šaravanja i Vučić

Utorak, 2. lipnja

7 – Ankica Martinović za +rod. ILIJU i FILIPU Marić te sve ++ iz ob. Marić i Martinović

7 – Vida Pavić za +sina VLADU Pavića, supruga TONĆU te rod. MARTINA i LUCU

18 – Nikola Šarac za +rod. BLAGU i JELU, tetku IVU, stričeve, strinu, baku, djeda i ost. ++

Srijeda, 3. lipnja

7 – Vladimir i Anela Babić za sve svoje ++

7 – Kći Vera Jelić za +MATU i MILICU Jerković

18 – Marija i Nikica Bevanda za +bake i djedove

Četvrtak, 4. lipnja – TIJELOVO

Sv. Mise su u : 7, 8, 11 i 18 sati

Petak, 5. lipnja

7 – Suprug Nikola i dj. za +KATICU Puljić, rod. MARKA i IVU, braću IVANA i MATU te tetku BOŽENU

7 – Ivka Brzica za +JURU, ANICU, ANTU, PERU i NEVENKA

18 – Supruga i dj. za +DRAGANA Nikolića (1. g.)

Subota, 6. lipnja

7 – Gabrijela Spahalić za +brata (2. g.)

7 – Kćeri za +majku VESNU Marinović i sve ++ iz ob. Marinović, Glamuzina, Jurič i Džidić

18 – Iva Bubalo za +supruga RUDOLFA, sina IVANA, rod., brata IVANA i sestre MATIJU i MARICU

18.30- Vjenčanje: Stojanović – Blažević

Nedjelja, 7. lipnja

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati